Rektorský sportovní den
Univerzity Karlovy

Praha
středa 13. května 1998

12. května 1998 - 19,00 hodin
Slavnostní akademie k zahájení Rektorského sportovního dne
FTVS UK (kinosál) gymnasticko - taneční akademie
Spojení na FTVS UK, Praha 6, J. Martího 31:
Metro "C" - stanice Dejvická, dále tram č. 26, 20, výstupní stanice KOOSPOL
13. května 1998
Ukončení rektorského sportovního dne bude probíhat na jednotlivých sportovištích
Spojení na SCUK Praha 10 - Hostivař, Bruslařská 10:
 1. Metro "C" - stanice Háje, dále bus č. 154, 271 směr Hostivař, výstupní stanice TAŠKENT
 2. Metro "A" - stanice Skalka, dále bus č. 154, 271 směr Hostivař, výstupní stanice TAŠKENT

PROPOZICE SPORTOVNÍCH AKTIVIT


BASKETBAL

Pořadatel: MFF UK Praha
Ředitel turnaje: Mgr. Tomáš Jaroš
Místo konání: sportovní hala SCUK Hostivař
Zahájení: 10,00 hod.
Přihlášky: od 9,30 hod. řediteli turnaje
Účastníci: družstva fakult UK, studenti, zaměstnanci
Rozhodčí: s kvalifikací ČSTV
Systém: 3 skupiny po 3 družstvech
vítězové skupin o 1. - 3. místo
druzí ze skupin o 4. - 6. místo
třetí ze skupin o 7. - 9. místo
Ceny: diplomy, věcné ceny

FOTBAL

Pořadatel: 2. a 3. LF UK Praha a PřF UK Praha
Ředitel turnaje: Mgr. Petr Horn
Místo konání: travnaté fotbalové hřiště SCUK Hostivař
Zahájení: 9,30 hod.
Přihlášky: do 10. 5. 1998 na KTV Mgr. Hornovi nebo na KTV PřF as. Macounovi, nejpozději do 9,00 hod. před zahájením turnaje,ale bez záruky účasti.
Losování: 9,00 hod. v šatně č. 14
Účastníci: družstva fakult UK studentů a zaměstnanců (max. poč. hráčů 10 )
Pravidla: hraje se podle pravidel malé kopané (5 + 1), hrací doba bude upřesněna
Systém: podle počtu družstev
Ceny: diplomy, věcné ceny
Poznámka: v případě nepříznivého počasí se uskuteční turnaj v hale SCUK

PLAVECKÉ ZÁVODY

Pořadatel: PřF UK Praha
Ředitel závodu: Mgr. Zdeňka Polová
Místo konání: plavecký bazén SCUK Hostivař
Časový rozvrh:
 1. prezentace 9,00 - 9,30 hod.
 2. rozplavání 9,00 - 10,00 hod.
 3. zahájení závodů 10,00-13,00 hod.
Přihlášky: do 11. 5. 1998 na KTV PřF (tel. 2421 1551), počet štafet
Účastníci: studenti a zaměstnanci fakult UK a VŠ. Štafetu tvoří vždy 4 muži a 2 ženy. Jednotliví členové startují v libovolném pořadí. Přihlášená štafeta musí absolvovat všechny tři štafety.
Disciplíny:
 1. Individuální
  1. 100 m polohový závod ženy (M, Z, P, VZ)
  2. 100 m polohový závod muži (M, Z, P, VZ)
 2. Štafetový víceboj
  1. 6 x 25 m prsa
  2. 6 x 25 m s pomůckou (start z vody)
  3. 6 x 25 m volný způsob
Hodnocení: konečné pořadí štafet se získá součtem bodů ze tří štafet (1. štafeta = 1 bod, 2. štafeta = 2 body atd.). Vítězí družstvo s nejmenším počtem bodů.
Poznámka: záloha na klíč od šatny je 100 Kč.
Ceny: diplomy a věcné ceny

TENIS

Pořadatel: PF UK Praha
Ředitel turnaje: doc. Petr Hajný, CSc.
Místo konání: tenisové kurty SCUK Hostivař
Zahájení: 8,30 hod.
Přihlášky: písemně do 11. 5. 98 na KTV PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1 nebo na místě do 8,30 hod. řediteli turnaje
Losování: 8,45 hod.
Účastníci: studenti, učitelé a zaměstnanci UK
Systém: startují jednotlivci (muži a ženy), hrací systém bude upřesněn vedením turnaje podle počtu přihlášených
Rozhodčí: budou nominováni z účastníků turnaje
Ceny: diplomy, věcné ceny

CVIČENÍ V POSILOVNĚ

Pořadatel: 1. LF UK Praha
Ředitel: Dr. Zuzana Bulířová
Místo konání: posilovna SCUK Hostivař
Časový program: 10,30 - 12,30 hod.
13,30 -15, 00 hod.
Cvičení obsahuje:
 • instruktáž o používání posilovacích přístrojů
 • odborné vedení hodin v posilovně
 • tvarování postavy
 • odstraňování svalových disbalancí
 • Poznámka: přezutí s sebou

  CYKLISTIKA - HORSKÁ KOLA

  Pořadatel: UTV 2. a 3. LF UK Praha
  Ředitel: PhDr. Věra Svobodová, CSc.
  Místo konání: SCUK Hostivař
  Trasa: cca 40 - 50 km v okolí Hostivaře, Uhříněvsi, Kolodějů, Klánovic, Úval a zpět
  Start: 10,00 hod. od tenisového kurtu č. 10
  Návrat: buď do SCUK nebo na metro v průběhu trasy, kolem 15,00 hod.
  Vybavení: vlastní horská kola, doporučují se cyklistické přilby
  Účastníci: studenti a zaměstnanci VŠ
  Ceny: diplom, věcná cena pro vítěze, horské a rychlostní prémie
  Upozornění: účastníci jedou na vlastní nebezpečí

  SETKÁNÍ STUDENTŮ S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, DOPROVODŮ A PŘÁTEL

  Heslo: "K integraci přes legraci"
  Pořadatel: FTVS UK
  Ředitel: Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
  Místo konání: SCUK Hostivař
  Zahájení: 10,00 hod.
  Program:
  • ukázkové utkání v basketbalu na vozíčku
  • pojezdy na dráze, standardní vozíky, formulky, tříkolky a šance bíké o ceny
  • plavání, výuka neplavců (všech druhů postižení) a možnost zaplavat si s medailisty z MS a účastníky paralympijských her
  • ukázkové utkání v tenisu vozíčkářů a tenis na vozíčku pro zájemce
  • jízda zručnosti na vozíku pro všechny
  • orientační soutěž pro nevidomé (ostatní se zakrytím zraku, na zvukové majáčky)
  • překvapení
  • občerstvení
  Všichni jste zváni. Nejdůležitější je přijít, přijet, nechat se přivést, prostě být při tom.

  SOFTBAL

  Pořadatel: KTV PřF UK Praha
  Ředitel: Mgr. Kubalík
  Místo konání: fotbalové hřiště Meteor (vedle SCUK)
  Zahájení: 9,30 hod.
  Účastníci: studenti, učitelé a zaměstnanci VŠ, otevřený turnaj družstev
  Přihlášky: písemně do 11. 5. na adresu - KTV PřF, Praha 1 - Opletalova 26
  Losování: 9,00 hod.
  Hrací systém: podle počtu přihlášených družstev a platných pravidel
  Ceny: diplomy a věcná cena pro vítězné družstvo

  RAFTOVÁNÍ NA UMĚLÉM KANÁLU

  Pořadatel: oddělení vodních sportů katedry SP FTVS UK Praha
  Ředitel: PhDr. Bronislav Kračmar, CSc.
  Místo: loděnice FTVS UK a kanoistický kanál USK Praha
  Zahájení: 8,30 hod.
  Účastníci: studenti, učitelé a zaměstnanci UK a ostatních VŠ. Posádky raftů jsou čtyřčlenné.
  Organizace: k dispozici je umělá slalomová dráha obtížnosti W W III. - IV. Každá posádka může absolvovat minim. tři jízdy. Zkušení vodáci si mohou půjčit polyetylenový kajak ke splutí kanoistického kanálu, méně zkušení k projížďce na klidné hladině.
  Spojení: tram č. 5, 17, 25, zastávka Trója - jedna stanice od konečné metra "C" Nádraží Holešovice.

  VOLEJBAL - SMÍŠENÉ ŠESTKY

  Pořadatel: UTV a Medicina Praha 1. LF UK Praha
  Ředitel: PaedDr. Rostislav Vorálek
  Místo konání: volejbalové kurty Albertov
  Zahájení: 8,30 hod.
  Účastníci: vysokoškolská družstva studentů nebo družstva učitelů a zaměstnanců VŠ. Startují smíšená družstva - muži, ženy (4 -2). Na hřišti musí být minim. 2 ženy.
  Přihlášky: nejpozději do 8,00 hod. před zahájením turnaje
  Hrací systém:
  1. určí vedení turnaje podle počtu přihlášených družstev
  2. utkání se hrají na dva vítězné sety podle platných pravidel volejbalu
  Rozhodčí: delegovaní 3 rozhodčí ČVS a každé družstvo dá k dispozici jednoho rozhodčího
  Ceny: vítězná družstva na 1. - 3. místě obdrží diplomy a věcnou cenu
  Protesty: možné podat do 5 min. po utkání s vkladem 50 Kč

  HOKEJBAL

  Pořadatel: KTV PedF UK Praha
  Ředitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
  Místo konání: sportovní hala BIOS PedF UK, Brandýs n.L.
  Zahájení: 9,00 hod.
  Účastníci: studenti UK s potvrzenou soupiskou KTV
  Přihlášky: zašlou do 7. 5. 98 na KTV PedF UK, Brandýs n. L., Královická 915, PSČ 250 01
  Losování: 8,30 hod. v areálu haly
  Herní systém: vylučovací na jednu porážku, hraje se podle platných pravidel hokejbalu. Hrací doba bude určena podle pravidel hokejbalu. Hrací doba bude určena podle počtu zúčastněných družstev.
  Rozhodčí:
  • hlavní rozhodčí Tomáš Franc
  • každé družstvo deleguje jednoho rozhodčího

  ZÁVOD VE ZKRÁCENÉM TRIATLONU

  Pořadatel: PedF UK Praha
  Ředitel: PaedDr. Ladislav Kašpar
  Místo konání: Tělovýchovný areál PedF UK v Brandýse n. L., Královická 915
  Zahájení: 10,00 hod.
  Účastníci: studenti UK
  Kategorie:
  1. muži
  2. ženy
  Přihlášky: do 7. 5. 1998 na KTV PedF, Královická 915, Brandýs n. L.
  Prezentace: 8,00 - 9,15 před bazénem PedF
  Délka tratí:
  • plavání muži - 1000 m, ženy - 500 m (bazén 25 m)
  • cyklistika muži - 20 km, ženy - 10 km
  • běh muži - 6 km, ženy - 3 km
  Poznámka: závodí se s vlastním vybavením dle upravených pravidel. Rozplavby podle počtu závodníků. Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí. Cyklistika se koná v terénu (horská kola). Závodníci jsou povinni mít přilbu.
  Ceny: diplomy a věcné ceny pro vítěze

  AEROBIK

  Pořadatel: 2. a 3. LF UK Praha
  Ředitel: Dr. Ivana Vladyková
  Místo: SCUK Hostivař
  Zahájení: 10,00 hod.
  Program:
  • Hi-Lo Impact Aerobic
  • Step Aerobic
  • Rubber Band Aerobic
  • Tube Aerobic
  • P - Class Aerobic
  • Fit ball
  • Box Aerobic

  AEROBIK

  Pořadatel: KTV MFF UK Praha
  Ředitel: doc. Eva Blahušová, CSc.
  Místo: menza Trója, Praha 8
  Zahájení: 9,00 hod.
  Program:
  • Hi -Lo Impact Aerobic
  • Step Aerobic + činky
  • Combo posilování
  • Rubber band
  • Sqat
  • Box aerobic
  • Feldenkrais metal - relaxace

  AEROBIK

  Pořadatel: KTV FF UK Praha
  Ředitel: PaedDr. Jiřina Slavíková
  Místo: Menza Větrník, U Větrníku 3, Praha 6-Petřiny, baletní sály Tanečního centra, I. patro
  Spojení: Metro "A", stanice Hradčanská, tram č.1, 18 do stanice Větrník nebo Metro "B", stanice Anděl - Knížecí, bus č. 191 nebo Metro "B", stanice Nové Butovice, bus č.179
  Program:
  • 9,00 - 10,15 - aerobic low impact
  • 10,30 - 11,45 - step aerobic
  • 12,00 - 13,15 - body styling
  • 13,15 - 13,45 - strečink

  AKVAGYMNASTIKA

  Pořadatel: 2. A 3. LF UK a PřF UK Praha
  Ředitel: PaedDr. Ivana Vladyková, Ing. Jana Pavlisová
  Místo: SCUK Hostivař - bazén
  Zahájení: 15,00 hod.
  Program: cvičení ve vodě

  RUGBY - UTKÁNÍ

  Pořadatel: PF UK Praha
  Ředitel: Ondřej Hanák
  Místo konání: SCUK Hostivař - hřiště
  Zahájení: 15,30 hod.

  tiskovy.mluvci@cuni.cz