Příloha č. 10 Statutu Univerzity Karlovy

Znak Univerzity Karlovy v Praze

obraz pečetního pole historického pečetidlaobraz pečetního pole


varianta I.grafická podoba znaku
varianta I
varianta II.grafická podoba znaku
varianta II
varianta III.grafická podoba znaku
varianta III
varianta IV.grafická podoba znaku
inverzní provedení
varianta IV