Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze


Aktuální změní předpisů hledejte nadále, prosím na http://www.cuni.cz/UK-2535.html.
Tato stránka již nebude aktualizována!

V hranaté závorce je vždy uveden den nabytí účinnosti; přílohy nabývají účinnosti shodně s příslušným předpisem, není-li uvedeno jinak.


Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze jsou přehledně seřazena ZDE.
Š. Bojar, ÚVT UK, AS UKAktuální změní předpisů hledejte nadále, prosím na http://www.cuni.cz/UK-2535.html.
Tato stránka již nebude aktualizována!
070528