Na základě čl. 43 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze,
po vyjádření Vědecké rady UK ze dne 30. května 2002, Správní rady UK ze dne 1. července 2002
a po schválení Akademickým senátem UK dne 14. června 2002
vydávám

AKTUALIZACI DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
PRO ROK 2002/2003

Univerzita Karlova pokládá za hlavní oblasti své činnosti pro období 2002/2003 následující:

 1. Vzdělávací činnost

 2.  
 3. Vědecká a výzkumná činnost

 4.  
 5. Zahraniční styky

 6.  
 7. Sociální zabezpečení studentů

 8.  
 9. Vnější vztahy, informační a poradenské služby

 10.  
 11. Organizace a infrastruktura

 12.  
 13. Investiční akce

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
rektor UK


.doc