Adresář členů AS UK

1. LF UK

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
(ediční komise)
Ke Karlovu 11
120 00 Praha 2
tel. 224965344

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (ediční komise)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel. 224964283

MUDr. Jana Mašková (ediční komise, ekonomická komise)


Miroslav Důra (člen předsednictva, ediční komise)
tel. 728156355

2. LF UK

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (sociální komise, studijní komise)

Dana Humlová (sociální komise)
Adam Kalina (studijní komise)
3. LF UK

MUDr. Martin Havrda
(legislativní komise)
tel. 267162852

Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA (ekonomická komise)
tel. 267162609

MUDr. Josef Fontana (člen předsednictva AS, ediční komise, ekonomická komise, sociální komise, studijní komise)

David Šíla (sociální komise)

LF UK Plzeň

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
(ekonomická komise)
Biofyzikální ústav LF UK
Karlovarská 48
301 00 Plzeň
tel. 377593211

Doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D.
tel. 377153202

MUDr. Miroslava Čedíková

Jakub Vondraš (ekonomická komise, sociální komise)
tel. 608925486

LF UK Hradec Králové


Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (členka předsednictva AS)
Ústav lékařské fyziologie LF UK
Šimkova 870
500 01 Hradec Králové
tel. 495816432

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (ekonomická komise)
Ústav klinické imunologia a alergologie LF UK a FN HK
Šimkova 870
500 00 Hradec Králové
tel. 495833454, 723862126

Ing. Zdeněk Bureš (ediční komise, sociální komise, studijní komise)
Josef Borovka (studijní komise)
FarmFa UK HK

Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
(ekonomická komise)
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel. 495067389

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Kat. biofyziky a fyz. chemie FaF UK
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
tel. 495067478
tel. 495067478

Mgr. Jiří Mikušek
tel. 495067284

Věra Ježková
tel. 604668073

Filozofická fak. UK

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (ediční komise)
Český egyptologický ústav FF UK
Celetná 20
110 00 Praha 1

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (ediční komise, petiční komise)Bc. Anna Matys (ediční komise, petiční komise, studijní komise)


Mgr. Samuel Zajíček (ediční komise, ekonomická komise, legislativní komise, petiční komise, studijní komise)
tel. 606765087

Právnická fak. UK

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
(člen předsednictva AS, legislativní komise)
Kat. správního práva a vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
tel. 221005318, 221005308

Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (legislativní komise)
Kat. teorie práva
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1

Bc. Michal Tuláček (ediční komise, ekonomická komise, legislativní komise, petiční komise, sociální komise, studijní komise)Vilém Anzenbacher (ekonomická komise, sociální komise)
Pedagogická fak. UK

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (studijní komise)
Pedagogická fakulta UK
M. D. Rettigové 4
Praha 1
tel. 221900186

PhDr. Josef Stracený, CSc.
Modrá 1978
150 00 Praha 5
tel. 221900258, 221900299

Bc. Eliška SedláčkováFTVS UK

PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (petiční komise)


Ing. František Zahálka (člen předsednictva AS, ekonomická komise)
Laboratoř sportovní motoriky FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6
tel. 220172297

Mgr. Jakub Holický
José Martího 31
162 52 Praha 6

Mgr. Tomáš Gryc (ekonomická komise)
José Martího 31
162 52 Praha 6

Přírodovědecká fak. UK

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
(ekonomická komise)
tel. 221951743

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (ekonomická komise, studijní komise)
tel. 221951286

Bc. David Hurný (petiční komise, sociální komise, studijní komise)


Mgr. Roman Šolc (legislativní komise, sociální komise, studijní komise)

Matemat.-fyzikální fak. UK

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
(ediční komise, ekonomická komise)
Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (ediční komise, ekonomická komise)
Mgr. Martin Michálek (sociální komise, studijní komise)

Bc. Peter Korcsok (sociální komise, studijní komise)
Fak. sociálních věd UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
(předseda AS, ekonomická komise, legislativní komise)
tel. 251080296

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (ediční komise)
tel. 251080267Jáchym Srb (ediční komise, studijní komise)

KTF UK

Doc. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D.
Thákurova 3
160 00 Praha 7
 

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Mgr. Marie Benáková

Mgr. David Kučerka, O. Crucig. (legislativní komise)

HTF UK

ThDr. Jaroslav Hrdlička (ekonomická komise)

HTF
Pacovská 350/4
P.O. box 56
140 21 Praha 4 - Krč
tel. 608166655

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (sociální komise)


Mgr. Ladislava Říhová (ekonomická komise, sociální komise, studijní komise)


Bc. Martin Holý (místopředseda AS, sociální komise)


ETF UK

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
(ekonomická komise)
Černá 9
115 55 Praha 1
tel. 221988322

Doc. Petr Sláma, Th.D. (petiční komise)
Černá 9
115 55 Praha 1
tel. 221988418

Jiří Kučera (studijní komise)

Tomáš Živný

FHS UK

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (ediční komise, ekonomická komise)


Mgr. Jan Tuček
289 15 Kounice 96
tel. 731169782

Mikuláš Ferjenčík (ediční komise, petiční komise)


Bc. Karel Chlouba (sociální komise, studijní komise)

RUK a součásti UK

Mgr. Daniel Toropila (ediční komise, ekonomická komise, studijní komise)
ÚVT UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1

Mgr. Zdeněk Pressl (ekonomická komise)
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Vratislavova 10/29
128 00 Praha 2
tel. 224990414, 602265085, fax 24990440

Existuje veřejná konference AS UK (může se přihlásit kdokoli), existují i společné adresy všech členů AS UK a členů "studentské kurie" AS UK (sem se nelze přihlásit, můžete však oslovit členy AS UK), předsednictva AS UK a adresy jednotlivých komisí AS UK (ediční, ekonomické, legislativní, petiční, studijní a sociální).
tajemnice
Danka Humlová
tel.: 224215632 se záznamníkem, 224491311

tajemnice Legislativní komise
Bc. Tereza Svobodová, B.A.
tel.: 224215632 se záznamníkem, 224491311

sekretariát AS UK
Antonie Křížová
tel.: 224215632 se záznamníkem, 224491311


Vyhotovila Antonie Křížová, upravil Š. Bojar.


poslední změna:
140901